Oferta

OFERTA

Opinie i ekspertyzy techniczne wszelkich pojazdów samochodowych oraz przyczep:

 • ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu
 • ustalenie zakresu uszkodzeń i napraw
 • opracowanie kosztorysów napraw
 • pomiary zużycia paliwa
 • pomiary grubości powłoki lakierowej
 • oceny po wykonaniu zmian konstrukcyjnych, zmiana przeznaczenia pojazdu
 • doradztwo techniczne w zakresie pojazdów, maszyn i urządzeń
 • ustalanie wartości rynkowej pojazdów

Opinie i dokumentacja techniczna pojazdów zabytkowych, unikatowych i kolekcjonerskich

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wpisania pojazdu do ewidencji zabytków
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania ostatecznego badania technicznego i rejestracji pojazdu

1. opinia
2. karta ewidencyjna
3. wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi)

Opinie i ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń różnego przeznaczenia:

 • identyfikacja maszyny
 • opis techniczny
 • ustalenie kompletacji maszyny
 • weryfikacja i ustalenie zakresu uszkodzeń (eksploatacyjnych, transportowych, itp.),
 • ustalenie zakresu koniecznych napraw

Wyceny pojazdów

Ustalenia wartości rynkowej:

 • pojazdów, samochodowych
 • przyczep
 • maszyn
 • urządzeń na potrzeby banków, urzędów, firm leasingowych, osób prywatnych itp.

Kalkulacje szkód powypadkowych:

 • analiza kosztów napraw
 • weryfikacja kosztów napraw
 • kontrola pojazdu po wykonanej naprawie pod względem jakości wykonania oraz zgodności z dokumentacją

Oceny doradcze i kontrolne, konsultacje z zakresu pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń:

 • konsultacje i prace doradcze według indywidualnego zlecenia klienta
 • inwentaryzacja
 • opis techniczny pojazdów maszyn i urządzeń

Inne opinie i ekspertyzy techniczne w uzgodnieniu ze zleceniodawcą

Ceny usług są każdorazowo uzgadniane ze zleceniodawcą